• YI CHING CHEN

  • Yi Ching Chen Levant , 2021 90 x 153 cm
   Yi Ching Chen
   Levant , 2021
   90 x 153 cm
   £ 12,000.00
  • Yi Ching Chen Lointain Souvenir, 2020 61 x 38 cm
   Yi Ching Chen
   Lointain Souvenir, 2020
   61 x 38 cm
   £ 3,000.00
  • Yi Ching Chen Saison jaune, 2021 60 x 41 cm (framed)
   Yi Ching Chen
   Saison jaune, 2021
   60 x 41 cm (framed)
   £ 3,000.00
  • Yi Ching Chen Le temps ecoule, 2021 53 x 33 cm (framed)
   Yi Ching Chen
   Le temps ecoule, 2021
   53 x 33 cm (framed)
   £ 1,900.00
  • Yi Ching Chen Solitude, 2020 70 x 100 cm
   Yi Ching Chen
   Solitude, 2020
   70 x 100 cm
   £ 11,000.00
  • Yi Ching Chen Pluie du cerisier, 2021 100 x 70 cm (framed)
   Yi Ching Chen
   Pluie du cerisier, 2021
   100 x 70 cm (framed)
   £ 11,000.00
  • Yi Ching Chen Cosmos, 2021 40 x 40 cm (framed)
   Yi Ching Chen
   Cosmos, 2021
   40 x 40 cm (framed)
   £ 2,000.00
  • Yi Ching Chen Esperance, 2020 100 x 140 cm
   Yi Ching Chen
   Esperance, 2020
   100 x 140 cm
   £ 12,200.00
  • Yi Ching Chen Frais, 2021 50 x 40 cm (framed)
   Yi Ching Chen
   Frais, 2021
   50 x 40 cm (framed)
   £ 2,500.00